lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Fra AMU-målbeskrivelse til undervisning

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Analysen afdækker faglærernes behov for støtte til at omsætte AMU-målformuleringerne til undervisning i arbejdsmarkedsuddannelserne inden for Træets Efteruddannelsesudvalgs område. Som led i projektet udarbejdes en skabelon, der kan anvendes til udarbejdelse af inspirationsmaterialer til undervisningen. Som led i projektet er der gennemført en desk research og interview samt gennemført to arbejdsseminarer med faglærere fra to skoler.

År: 2015