lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Evalueringen kortlægger praksis og erfaringer med individuel kompetencevurdering i forhold til arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) inden for Træets Efteruddannelsesudvalgs brancheområde. Evalueringen har fokus på deltagernes udbytte, ligesom den belyser samarbejdet mellem jobcentre og erhvervsskoler om planlægning og gennemførelse af IKV i AMU. Evalueringen bygger på interview med deltagere, virksomhedsledere, repræsentanter fra jobcentre samt faglærere, konsulenter og uddannelsesledere.

År: 2015