lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Jobfunktioner og opgaveudvikling for hospitalstekniske assistenter

Rekvirent: Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

Opgave: Undersøgelsen har fokus på en systematisk analyse af jobområder og kompetencekrav for henholdsvis neurofysiologiassistenter på det offentlige område og audiologiassistenter på det private område. Den kvalitative undersøgelse tager udgangspunkt i deltagerobservation på arbejdspladser og interview med ressourcepersoner, medarbejdere og ledere. Herigennem indhentes viden om centrale udviklingstendenser og nye kompetencebehov, så Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet kan vurdere, om der er behov for revision eller nyudvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser.

År: 2019