lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Test til dokumentation af læringsudbytte

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat ønsker et udviklingsprojekt med fokus på at udvikle og afprøve prøver til arbejdsmarkedsuddannelser inden for rengøringsservice, ejendomsservice og teltmontage. Projektet forløber over et år, hvor faglærere fra de pågældende arbejdsmarkedsuddannelser skal kvalificeres til prøveudviklingen. I projektperioden afholdes tre udviklingsseminarer, og i de mellemliggende perioder tilbydes deltagerne sparring og feedback på deres arbejde med prøveudviklingen.

År: 2019