lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

KOMPETENCEKRAV TIL CHAUFFØRER I KURER- OG BUDTJENESTE

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelsesråd og Undervisningsministeriet
Opgave: Analyse af hvilke kompetencekrav, der stilles til chauffører, der er ansat i kurer- og budtjeneste.
År: 2009-2010