lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

STYRKET INDSATS OVER FOR PERSONER MED LÆSE-, SKRIVE- OG REGNEVANSKELIGHEDER

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelsesråd og Undervisningsministeriet
Opgave: Analyseprojekt, der har til formål at undersøge mulighederne for et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godsområdet, når det gælder indsatsen over for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.
År: 2009-2010