lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kompetencekrav til medarbejdere inden for boligmontering

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Projektet belyser udvikling og udviklingstendenser i boligmonteringsbranchen og afdækker kompetencekrav og kompetenceudviklingsbehov til medarbejdere, der arbejder inden for branchen. Det belyses, hvorvidt branchen gør brug af arbejdsmarkedsuddannelserne, og hvorvidt medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov dækkes af den eksisterende uddannelsesportefølje. Endelig skitseres forslag til nye arbejdsmarkedsuddannelser, som kan modsvare branchens kompetenceudviklingsbehov.

År: 2017-2018