lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Styrket AMU gennem tydelige målformuleringer

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Analysen har dels fokus på en gennemgang af AMU-uddannelsesporteføljen inden for Træets Efteruddannelsesudvalgs uddannelser, og dels fokus på revision og tydeliggørelse af udvalgte AMU-målformuleringer. Som led i projektet gennemføres en analyse af samtlige kernemål, der er tilkoblet efteruddannelsesudvalgets FKB’er. Målformuleringernes indhold bliver ligeledes analyseret og revideret med henblik på en vurdering af mulighederne for at måle på, om deltagerne har tilegnet sig de beskrevne delkompetencer. Analysen bidrager således til en opdatering af efteruddannelsesudvalgets AMU-uddannelsesportefølje.

År: 2018