lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Lærerkonference om evaluering af prøver i AMU

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Planlægning og gennemførelse af en lærerkonference, der har til formål at præsentere resultaterne af en gennemført evaluering af prøver i AMU inden for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Evalueringen er gennemført ved hjælp af observationer af gennemførsler af prøver samt interview med AMU-deltagere, faglærere og virksomhedsledere. Deltagerne i konferencen er faglærere og andre repræsentanter fra skolerne, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser inden for rengøringsservice.

År: 2020