lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Lærerkvalificering til prøver i AMU

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat ønsker med projektet at kvalificere faglærere til at planlægge og gennemføre prøver i AMU. Fokus vil være på henholdsvis pædagogiske-didaktiske metoder og på rammer og regler for prøverne. Der vil blive afholdt fire kvalificeringsseminarer. Projektet skal desuden indeholde en erfaringsopsamling og evaluering af allerede gennemførte prøver i AMU inden for udvalgets uddannelsesområde. Endelig skal der være fokus på, hvordan prøver i AMU kan indgå i individuelle kompetencevurderinger (IKV i AMU).

År: 2019-2020