lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Lærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne – del 1

Rekvirent: Slagterfagets Fællesudvalg

Opgave: Formålet med undersøgelsen er at få et billede af, hvordan slagter- og gourmetslagterlærlingene trives, når de er under oplæring i virksomhederne. Herudover ønskes et overblik over, hvilke tiltag Slagterfagets Fællesudvalg kan iværksætte for at bidrage til elevernes trivsel og læring. Undersøgelsen struktureres omkring både kvantitative og kvalitative analyseredskaber og deles op i to perioder; første del fra september 2021 til januar 2022. Anden del forventes afsluttet i maj 2022.

År: 2021-2022