lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udviklingsseminar om revision af kompetencemål i erhvervsuddannelserne inden for Snedkerfagets Fællesudvalg

Rekvirent: Snedkerfagets Fællesudvalg

Opgave: Planlægning og gennemførelse af et 2-dages udviklingsseminar for Snedkerfagets Fællesudvalg om revision af kompetencemål i erhvervsuddannelserne: Bygningssnedker, Møbelsnedker samt Orgelbygger.

År: Oktober 2021