lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

LÆS OG SKRIV PÅ TOMS

Rekvirent: Toms Gruppen A/S og Forebyggelsesfonden
Opgave: Udvikling af de knap 700 medarbejderes læse- og skrivekompetencer. Skal bidrage til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Afholdelse af seminarer, analyser af udfordringer, deltagelse i FVU og ordblindeundervisning etc. Udarbejdelse af en evalueringsrapport og en video om projektet og dets resultater.
År: 2010-2012