lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nye jobprofiler inden for lagerområdet

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelseser

Opgave: Kvalifikationsanalyse gennemført med interview og afholdelse af seminarer med deltagelse af virksomhedsledere, medarbejdere, undervisere og andre ressourcepersoner inden for branchen.

År: 2005