lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Skolers praksis for at tilgodese uddannelsesdeltagere med læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder

Rekvirent: Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
Opgave: Analyse af skolernes praksis med særlig fokus på muligheder og barrierer for, at uddannelsesdeltagerne opkvalificeres gennem en kombination af AMU og FVU.
År: 2007