lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Uddannelsesplanlægning – virksomhedernes udviklingspotentiale

Rekvirent: Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg Amt.
Opgave: Oplæg på konference om uddannelsesplanlægning.
År: 2001

Temaer: