lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Analysen afdækker behovet for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser samt brancherettede AMU-kursuspakker inden for træ- og møbelindustrien – målrettet flygtninge og indvandrere. Analysen tager udgangspunkt i en desk research efterfulgt af interview med virksomhedsrepræsentanter. Der planlægges og gennemføres et seminar for uddannelsesledere, konsulenter og faglærere.

År: 2017