lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Øget læringsudbytte gennem anvendelse af test

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Projektets formål er at udvikle testmateriale, som kan anvendes til at øge kursisternes læringsudbytte ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser inden for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariats område. Der gennemføres to arbejdsseminarer, hvor imellem testmaterialerne implementeres og afprøves. Endelig afsluttes med afrapportering inklusiv konkrete testmaterialer.

År: 2016 – 2017