lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udvikling af innovative kompetencer i industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Rekvirent: Industriens Uddannelser: Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens uddannelsesudvalg – og Undervisningsministeriet
Opgave: Udviklingsprojekt, der sætter fokus på hvordan arbejdsmarkedsuddannelserne inden for plastmagerområdet og smedeområdet kan sætte mere fokus på udvikling af AMU-kursisternes innovative kompetencer. Der gennemføres fire udviklingsseminarer af i alt 6 dages varighed. Projektet afsluttes med udarbejdelsen af et idékatalog samt en formidlingskonference. Deltagende skole: AMU SYD, Den Jydske Haandværkerskole, Metal College Aalborg og Herningsholm Erhvervsskole. Udarbejdelse af evalueringsrapport og idékatalog.
År: 2011-2012