lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af vagtprofiler og behov for uddannelsesstrukturer

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat og Undervisningsministeriet
Opgave: Analysen har til formål at afdække behovet for uddannelsesstrukturer på vagtområdet. Som grundlag for dette afdækker analysen de forskellige jobprofiler på vagtområdet og udviklingen i kompetencekravene. Analysen belyser endvidere behovet for, at uddannelsesstrukturerne udover at omfatte en række faglige AMU-mål relateret til vagtbranchen også omfatter it, faglig læsning og skrivning, forberedende voksenundervisning i læsning eller dansk som andetsprog. Ved projektets afslutning udarbejdes en analyserapport.
År: 2011-2012