lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

STYRKELSE AF AMU-LÆRERES KENDSKAB TIL MERKANTILE JOBOMRÅDER. RAPPORT FRA ET TUP-PROJEKT