lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udviklingsprojekter

Mærsk Nielsen HR gennemfører udviklingsprojekter i såvel virksomheder og organisationer som på uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojekternes overordnede mål er defineret på forhånd, og Mærsk Nielsen HR planlægger detaljerne i forløbet ud fra disse mål. Det videre udviklingsarbejde gennemføres naturligvis i tæt dialog med projektets interne projektleder.

Udviklingsprojekterne i virksomheder og organisationer kan være meget forskelligt opbyggede alt afhængigt af formålet med det enkelte udviklingsprojekt.

Projektet ’Læs og Skriv på Toms’ i virksomheden Toms Gruppen A/S har bl.a. omfattet projektmøder med den centrale projektgruppe, uddannelsesambassadørseminarer, organisering i forhold til gennemførelse af læsetest, undervisning og kurser i it-hjælpemidler, vejledningsmøder i forhold til ansøgning og anvendelse af it-hjælpemidler til læsning og skrivning, udvikling af nye hjælpemidler samt løbende evaluering.

Udviklingsprojekterne på uddannelsesinstitutioner, er ofte bygget op af en række udviklingsseminarer med deltagelse af flere uddannelsesinstitutioner. Mellem seminarerne gennemfører projektdeltagerne udviklingsarbejde hjemme på egen institution.

Resultaterne af udviklingsarbejdet bliver delt og diskuteret med de andre projektdeltagere på seminarerne. Projektdeltagerne videreformidler løbende resultaterne af udviklingsarbejdet til kollegaer hjemme på uddannelsesinstitutionen, således at resultaterne udbredes ud til en større gruppe end blot deltagerne i projektet. Deltagerne i udviklingsseminarerne oftest undervisere og konsulenter.