lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Systematisk uddannelsesplanlægning for NNF-uddannelsesambassadører

Rekvirent: NNF

Opgave: Afholdelse af temadag for uddannelsesambassadører, der er ansat på virksomheder inden for NNF. På temadagen er uddannelsesambassadørerne blevet præsenteret for vigtigheden af, at uddannelsesambassadørerne bidrager til systematisk uddannelsesplanlægning i deres virksomheder. De har desuden fået eksempler på, hvordan uddannelsesplanlægning er blevet grebet an på forskellige typer af virksomheder. Endelig har uddannelsesambassadørerne gennemført en række praktiske øvelser, der har klædt dem på til opgaven som uddannelsesambassadører.

År: 2023