lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler for hospitalstekniske assistenter

Mærsk Nielsen HR indgår i et udviklingsarbejde med fokus på mulighederne for tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler.

Projektet er igangsat af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse – FUHA – for trepartsmidler. Projektet skal bidrage til at afdække mulige modeller for, at flere af de hospitalstekniske elever, der omfatter audiologiassistentelever og neurofysiologiassistentelever, har en uddannelsesaftale inden afslutningen af GF2. Dette vil kunne bidrage til, at frafaldet på uddannelserne kan mindskes, og at der kan blive flere færdiguddannede til et arbejdsmarked, der har brug for flere medarbejdere.

I partnerskab mellem oplæringssteder, skole samt Danske Regioner, FOA og Teknisk Landsforbund vil projektet afsøge muligheder for, at fx løn på GF2, Ny mesterlære, anderledes uddannelsesstruktur med oplæring før skole og mere praksisrettet uddannelsesindhold kan tiltrække flere elever og øge gennemførelsen.

Som led i projektet er der gennemført interview med Syddansk Erhvervsskole. Der skal efterfølgende nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra oplæringssteder, Syddansk Erhvervsskole m.fl.

Projektet har slutdato 1. marts 2024.