lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kvalificering af oplæringsmål i teknisk designeruddannelsen

Rekvirent: Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen og Industriens Uddannelser

Opgave: Revision af eksisterende oplæringsmål samt udvikling af nye oplæringsmål på baggrund af interview med virksomheder og skoler. Analysen har desuden til formål at afdække, hvordan virksomhederne varetager oplæringen af deres elever, samt hvilken dialog der er mellem virksomheder, elever og skoler om oplæringen. Som led i projektet skal der udvikles koncepter for bedre sammenhæng mellem skoledelen og virksomhedsdelen af uddannelsen.

År: 2023-2024