lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kvalificering af oplæringsmål i teknisk designeruddannelsen

I maj 2023 indgik Mærsk Nielsen HR et samarbejde med Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen og Industriens Uddannelser om en analyse, der skal bidrage til at kvalificere eksisterende oplæringsmål samt sikre kvaliteten i uddannelsen.

Mærsk Nielsen HR indledte projektet med en desk research, der analyserede de eksisterende oplæringsmål sammenholdt med uddannelsens kompetencemål, formuleringen af oplæringsmålene, Erklæringer om oplæring samt ansøgningsskemaer om godkendelse til nye lærepladser.

Der er nu gennemført interviews med såvel virksomheder, der har elever inden for uddannelsens to specialer: Bygge og anlæg og Industriel produktion som med de skoler, der udbyder uddannelsen.

Interviewene har afdækket virksomhedernes og skolernes forslag til oplæringsmål. Derudover har interviewene belyst virksomhedernes varetagelse af oplæringen af eleverne, samt hvilken dialog der er mellem virksomheder, elever og skoler om oplæringen.

De foreløbige resultater af analysen skal nu præsenteres for det faglige udvalg.

Efterfølgende skal der udvikles koncepter for bedre sammenhæng mellem skoledelen og virksomhedsdelen af uddannelsen.

Projektet forventes afsluttet i februar 2024.