lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien

Rekvirent: Industriens Fællesudvalg

Opgave: Analysen har fokus på udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknik inden for procesindustrien. Procesindustriens branchers kompetenceudviklingsbehov afdækkes, ligesom det undersøges, om disse kan tilgodeses af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser. Som led i analysen foretages desk research samt interview med ressourcepersoner. Der afholdes workshop med virksomhedsrepræsentanter samt repræsentanter fra skolerne efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse til at validere konklusionerne.

År: 2017-2018