lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af AMU inden for vagtservice

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Der skal gennemføres en analyse af, hvorvidt kompetencerne, der indgår i arbejdsmarkedsuddannelsen 48723 Grundlæggende Vagt (6 uger), tilgodeser vagtbranchens behov for uddannelse af medarbejderne. Analysen skal desuden afdække kompetenceudviklingsbehov for personer, der allerede har deltaget i den 6-ugers grundlæggende vagtuddannelse. Analysen skal bidrage til udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser og/eller til revision af de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, så det samlede udbud af uddannelser tilgodeser vagtbranchens behov.

År: 2021