lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Anvendelse af simulatorer i transportuddannelserne

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Formålet med projektet er at belyse, i hvilket omfang og hvordan der anvendes simulatorer i transportuddannelserne. Der vil være fokus på muligheder og barrierer for anvendelse af simulatorer, set i forhold til pædagogik, uddannelsesmæssige krav på området og økonomi. Som led i projektet gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt skolerne, og der vil desuden blive afholdt to workshops med deltagelse af faglærere. Projektet vil resultere et idékatalog med konkrete bud på, hvordan pædagogikken kan optimeres i forhold til brugen af simulatorer i undervisningen.

År: 2021