lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Pædagogik og didaktik ved anvendelse af prøver i AMU inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med projektet at understøtte faglærernes arbejde med planlægning og gennemførelse af prøver i AMU. Der vil være fokus på at kvalificere faglærerne såvel pædagogisk som didaktisk. Desuden ønskes en evaluering af prøver i AMU, som dels kan inddrages i udvikling og anvendelse af prøver i AMU fremadrettet, og dels kan danne baggrund for en løbende justering af allerede eksisterende prøvematerialer inden for Træets Efteruddannelsesudvalg. Endelig ønskes et fokus på, hvordan faglærerne kan anvende prøver i AMU til individuelle kompetencevurderinger i relation til arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU).

År: 2019-2021