lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af AMU-kursuspakker målrettet jobprofiler inden for vejgodstransport

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen afdækker behov for udvikling og synliggørelse af nye AMU-kursuspakker inden for Transporterhvervets Uddannelser, som kan bidrage til større indsigt og bedre muligheder for en mere sammenhængende kompetenceudvikling af chaufførerne. Analysen tager udgangspunkt i en desk research samt interview med uddannelsesledere og faglærere.

År: 2016