lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Evaluering af erfaringer med 6 ugers jobrettet uddannelse

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Evalueringen afdækker erfaringerne med anvendelse af 6 ugers jobrettet uddannelse inden for Transporterhvervets Uddannelser. Evalueringen danner grundlag for eventuelle ændringer af uddannelserne, ligesom den afdækker eventuelle behov for udvikling af nye jobrettede uddannelser. Som led i evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt AMU-udbyderne samt interview med udvalgte AMU-udbydere, A-kasser og jobcentre.

År: 2016