lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af kompetencekrav til turistbuschauffører

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysens formål er at afdække kompetencekrav til turistbuschauffører og sammenstille dem med de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser. Dette vil ske gennem en desk research samt interview med ledere og medarbejdere i turistbusvirksomheder. Desuden fokuseres på muligheden for etablering af AMU-kursuspakker.

År: 2016