lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Evaluering af erfaringer med AMU-kursuspakker

Rekvirent: Træets efteruddannelsesudvalg

Opgave: Evalueringen afdækker erfaringer med AMU-kursuspakker inden for Træets Efteruddannelsesudvalg. Særligt fokus er på de kursuspakker, som er udviklet til at give standardmerit i forhold til Erhvervsuddannelse for voksne (euv) og på de kursuspakker, som er på positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse. Evalueringen tager udgangspunkt i en desk research samt interview med deltagere, virksomheder, jobcentre og skoler.

År: 2017