lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af metalsmedeuddannelsen

Rekvirent: Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Opgave: Analysens formål er at udarbejde et forslag til en fremtidig struktur for metalsmedeområdet, herunder særligt en anbefaling vedrørende den fremtidige eud- og AMU-struktur for metalsmedeuddannelsen. Analysen bygger på en desk research samt interview med udvalgte virksomheder.

År: 2016