lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne

Rekvirent: Industriens Fællesudvalg og Undervisningsministeriet
Opgave: Analysen belyser anvendelse af IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne med særligt fokus på deltagere med begrænsede læse- og skrivefærdigheder samt manglende IKT-kompetencer. Det belyses, hvordan IKT i AMU inden for IF’s uddannelsesområder kan ses som både muligheder og barrierer for deltager med manglende læse-, skrive- og IKT-kompetencer.
År: 2011-2012