lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Bæredygtighed og klimatilpasning

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Der skal gennemføres en analyse af behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser i relation til miljø og bæredygtighed inden for udvalgets uddannelsesområder. Analysen skal afdække branchens behov for arbejdsmarkedsuddannelser i relation til bl.a. energioptimering, anvendelse af affaldstræ, genbrug af træ, anvendelse af økologiske produkter samt genbrug af materialer inden for møbelpolstring, gardiner og autointeriør, anvendelse af miljøvenlige produkter til f.eks. overfladebehandling og imprægnering samt håndtering af farligt affald.

År: 2021