lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Bedre handlingsorienterede målformuleringer

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Udviklingsprojektet har til formål at bidrage til, at der inden for Transporterhvervets Uddannelser udvikles gode handlingsorienterede målformuleringer. Præcise og entydige målformuleringer har både betydning for faglærerne, der skal undervise, for potentielle AMU-deltagere, og for virksomheder som skal finde relevante arbejdsmarkedsuddannelser til deres medarbejdere. Målformuleringerne har ydermere betydning for udvikling af prøver i AMU. Der gennemføres tre arbejdsseminarer med deltagelse af faglærere og konsulenter fra TUR, der har til opgave at revidere eksisterende AMU-målformuleringer inden for fire fælles kompetencebeskrivelser inden for TUR’s område.

År: 2020