lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Integration af prøver i AMU inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Rekvirent: Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Opgave: Metalindustriens Uddannelsesudvalg ønsker med projektet at afdække skolernes udfordringer med at integrere prøver i AMU i undervisningen på arbejdsmarkedsuddannelserne. På baggrund af en erfaringsopsamling skal der afholdes to seminarer med deltagelse af skoler inden for køretøjsområdet. På seminarerne defineres udfordringer, hvorefter der skal udvikles mulige løsninger på udfordringerne.

År: 2020