lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Seminar om kompetencemål i erhvervsuddannelser

Rekvirent: Snedkerfagets Fællesudvalg

Opgave: Planlægning og gennemførelse af et seminar om kompetencemål i erhvervsuddannelserne til bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger. Seminaret har til formål at starte en proces med fokus på revision af uddannelserne, så disse kan modsvare udviklingen og krav i brancherne. Seminaret gennemføres i tæt samarbejde med sekretariatet i Snedkernes Uddannelser.

År: 2020