lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Brancheanalyse af træ- og møbelindustrien

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Analysen har fokus på, hvordan de aktuelle udviklingstendenser i træ- og møbelindustrien får indflydelse på kompetencekrav til medarbejderne i industrien. Analysen tager udgangspunkt i en desk research samt en statistisk kortlægning samt interview med ti virksomheder på tværs af branchen. Analysen skal munde ud i en vurdering af, om der er behov for revision af de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser inden for branchen og/eller behov for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser.

År: 2018-2019