lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kvalitet og validitet i test til AMU

Rekvirent: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Opgave: Udviklingsprojektet har til formål at understøtte og kvalificere faglærere inden for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industris område til at udvikle prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne. Der skal blandt andet udarbejdes skabeloner og værktøjer, som kan understøtte faglærernes prøveudvikling. Der er desuden fokus på, hvordan test og dokumentation af læringsudbytte kan indgå som et pædagogisk-didaktisk element i planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne. Som en del af projektet afholdes to kickoff-møder for de faglærere, som skal udvikle prøverne.

År: 2018-2019