lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udvikling af prøver i AMU

Rekvirent: Industriens Uddannelser

Opgave: Projektet skal bidrage til udvikling af prøver inden for Industriens Uddannelser. Som led i projektet skal der udvikles skabeloner og vejledninger til udvikling af AMU-prøver i relation til forskellige prøveformer. Der skal også udvikles en skabelon og en vejledning til beskrivelse af prøverne samt til løbende opsamling af prøveresultaterne. Efterfølgende skal der planlægges og gennemføres 10 workshopsøjler med afholdelse af 2-3 workshop i hver søjle med deltagelse af faglærere og IU-konsulenter, der skal bidrage til prøveudviklingen.

År: 2018-2019