lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Én fælles VEU-center tilgang til IKV i AMU

Rekvirent: VEU-center Nord og Undervisningsministeriet

Opgave: Udviklingsprojekt med deltagelse af erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler samt VUC’ere. Projektets formål er at udvikle fælles standarder, retningslinjer og et system for kvalitetssikring i arbejdet med IKV i VEU-center Nord. Desuden skal projektet styrke AMU-udbydernes arbejde med IKV i AMU. Der afholdes fælles udviklingsseminarer og interne udviklingsaktiviteter på skolerne.

År: 2012-2014