lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Struktureret IKV i AMU

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Opgave: Udviklingsprojekt med deltagelse af faglærere og uddannelseskonsulenter fra AMU-udbyderne. Formålet er at bidrage til, at der gennemføres individuelle kompetencevurderinger i forhold til arbejdsmarkedsuddannelserne, så flere voksne får papirer på deres kompetencer samt får udarbejdet uddannelsesplaner, der kan målrette deres deltagelse i efteruddannelse til deres behov og ønsker. Der afholdes udviklingsseminarer på tværs af skolerne samt interne temamøder på skolerne.

År: 2012-2014