lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nye uddannelsesstrukturer. Taxi og offentlig servicetrafik

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen beskriver en hensigtsmæssig uddannelsesstruktur, som kan danne grundlag for en systematisk anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser inden for personbefordring i mindre køretøjer (Taxi, Offentlig Service Trafik). Hensigten er, at analysen skal bidrage til løbende kompetenceudvikling af de medarbejdere, der arbejder i branchen. Projektet bygger på analyse af allerede eksisterende analyser og rapporter samt analyse og sammenstilling af udvalgte FKB’er.

År: 2015