lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Evaluering af praktikprojektet inden for Snedkernes Uddannelser mellem 3. og 4. hovedforløb

Rekvirent: Snedkerfagets Fællesudvalg og Træindustriens Uddannelsesudvalg

Opgave: Formålet er at evaluere erfaringerne med praktikprojektet på skolerne og i virksomhederne. Hvordan griber de ni skoler, der udbyder erhvervsuddannelser inden for snedkerområdet, praktikprojektet an? Hvilken dialog har virksomhederne med skolerne og eleverne, og hvilke muligheder og udfordringer ser virksomhederne i relation til praktikprojektet? Evalueringen skal bidrage til at afdække, om praktikprojektet gennemføres i overensstemmelse med intentionerne, og hvorvidt der er behov for revision af praktikprojektet.

År: 2021-2022