lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Digital læring i AMU inden for træ- og møbelindustrien

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Planlægning og gennemførelse af udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle digitale læringsforløb til arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien. De digitale læringsforløb skal dels bidrage til at styrke kvaliteten og udbyttet ved deltagelse i AMU, og dels modsvare virksomhedernes og AMU-målgruppens behov og ønsker for øget fleksibilitet i arbejdsmarkedsuddannelserne.

År: 2021