lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udvikling af en logbog inden for slagteruddannelserne

Rekvirent: Slagterfagets Fællesudvalg

Opgave: Mærsk Nielsen HR bidrager til udvikling af en logbog, der skal anvendes af slagterlærlinge, gourmetslagterlærlinge og tarmrenserlærlinge samt af lærlingenes oplæringsansvarlige i virksomhederne.

Slagterfagets Fællesudvalg har valgt at udvikle logbogen, der dels skal bidrage til, at såvel lærlingene som deres oplæringsansvarlige i virksomhederne har indsigt i oplæringsmålene, og dels at lærlingene får opfyldt målene for oplæringen. En trivselsundersøgelse blandt lærlingene, der er gennemført i 2021-2022, har vist, at det har stor betydning for lærlingenes trivsel – og for deres fastholdelse i uddannelsen – at de oplever, at de får en god oplæring i virksomhederne.

År: 2022