lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Fastholdelse af slagter- og gourmetslagterelever

Rekvirent: Slagterfagets Fællesudvalg

Opgave: Slagterfagets Fællesudvalg ønsker en analyse af, hvorfor mange slagter- og gourmetslagterelever vælger at afbryde uddannelsen inden for det første år, selvom de har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Analysen tager udgangspunkt i elevernes perspektiv og gennemføres ved både kvantitative og kvalitative metoder. Der fokuseres desuden på at skitsere tiltag, der kan bidrage til at fastholde slagter- og gourmetslagtereleverne i uddannelsen.

År: 2020